tahitian noni morinda

Plan Mlm Plan marketingowy Mlm TAHITIAN NONI

owoc noni z którego powstaje sok noni

start | noni | historia | badania | sok | stosowanie | certyfikaty | korzyści stosowania | sklep noni | współpraca
irydoidy | producent | etapy produkcji | prezentacje | filmy | edukacja finansowa | akademia sukcesu | kontakt

PLAN MARKETINGOWY MLM dystrybucji Tahitian NoniTM

Firmy Tahitian Noni International

kobieta z butelką soku tahitian noni - logo marketing sieciowy

Napój bioaktywny sok Tahitian Noni® oraz inne produkty firmy Tahitian Noni International są rozprowadzane w systemie marketingu wielopoziomowego. Każdy produkt posiada własną wartość punktową.

Żeby rozpocząć biznes należy poprzez sponsora (czyli osobę która Cię wprowadza do biznesu) wykupić zestaw startowy co jest równoznaczne z nadaniem Tobie numeru ID pod którym będziesz widniał w centralnym komputerze firmy Tahitian Noni International. 

Od tego momentu możesz dokonywać zakupów po cenach hurtowych + rabaty i rozpocząć budowanie sieci dystrybutorów/użytkowników napoju bioaktywnym soku Tahitian Noni®, Tahitian Noni International wypłaci ci prowizję bazując na ich zakupach. 

Bardzo istotną sprawa jest to że Twoje ID obowiązuje na całym świecie bez konieczności zakupu nowego zestawu startowego w przypadku wprowadzania przez Ciebie osób spoza naszego kraju. 

Możesz więc od chwili startu wprowadzać do biznesu osoby z krajów, w których ten biznes już istnieje (a jest ich już ponad 75) i w każdym kraju rozliczenia są identyczne.

Poniższy rysunek wyjaśnia zasady wypłacania Tobie premii od zakupów osób z Twojej sieci w zależności od poziomu na którym się dana osoba znajduje.

Rozliczenia dokonuje się za pomocą dwóch tabel:

- Fast Start Bonus (FSB) tzw. Premia Szybkiego Startu
     Otrzymasz Bonus Szybkiego Startu z zakupu konsultantów, których osobiście zarejestrowałeś, przez
     okres 60 dni od czasu dokonania przez nich pierwszego zakupu.
- Unilevel Bonus
     wypłacany jest po upływie czasu do rozliczania Premii Szybkiego Startu - FSB

marketing sieciowy mlm tabela poziomów

JADE

W miesiącu w którym Twoja grupa dokona zakupu o łącznej wartości ponad 4800pkt (czyli np. 40 skrzynek soku) i 3 osoby bezpośrednio przez Ciebie wprowadzone do biznesu dokonają osobistych zakupów na minimum 120 pkt osiągniesz poziom "Jade" (rys poniżej).

Od poziomu Jade firma "Tahitian Noni Intarnational" zacznie wypłacać Tobie premie z łącznego obrotu firmy w danym miesiącu. Jade otrzymuje oprócz premii według tabel "FSB" i "Unilevel"

Twój zarobek na poziomie "Jade" wyniesie około 350euro miesięcznie.

marketing sieciowy mlm tabela poziomów dla Jade

PEARL

W miesiącu w którym Twoja grupa dokona zakupu o łącznej wartości ponad 24000pkt (czyli np. 200 skrzynek soku) i 3 osoby bezpośrednio przez Ciebie wprowadzone do biznesu osiągną poziom "Jade" Ty zakwalifikujesz się na poziom "Pearl" (rys poniżej).

Jako "Pearl" oprócz premii według tabel "FSB" i "Unilevel" będziesz otrzymywał także premię "Black Pearl Bonus"(3% z całkowitego obrotu firmy w danym miesiącu dzielone przez ilość osób na poziomie Pearl, Diamond i powyżej w całym światowym biznesie firmy "Tahitian Noni International")

Twój zarobek na poziomie "Pearl" wyniesie w około 1600 euro miesięcznie.

marketing sieciowy mlm tabela poziomów dla Pearl

DIAMOND PEARL

W miesiącu w którym Twoja grupa dokona zakupu o łącznej wartości ponad 24000pkt i 3 osoby bezpośrednio przez Ciebie wprowadzone do biznesu osiągną poziom "Pearl" Ty zakwalifikujesz się na poziom "Diamond Pearl" (rys poniżej).

Jako "Diamond Pearl" oprócz premii według tabel "FSB" i "Unilevel" premii "Black Pearl Bonus" będziesz otrzymywał także premię "Infinity Bonus"(3% z całkowitego obrotu firmy w danym miesiącu dzielone przez ilość osób na poziomie , Diamond i powyżej w całym światowym biznesie firmy "Tahitian Noni International")

Twój zarobek na poziomie "Diamond Pearl" wyniesie w około 5000 euro/miesiąc.

marketing sieciowy mlm tabela poziomów dla Diamond Pearl

PLACEMENT(PRZEMIESZCZANIE)

Jak zapewne zauważyłeś osiągnięcie przez Ciebie poziomów "Pearl" i "Diamond Pearl" jest uwarunkowane osiągnięciem przez trzy bezpośrednio przez Ciebie wprowadzone do biznesu osoby (czyli np. A1, B1 i C1) poziomu "Jade" lub "Pearl". Żeby to osiągnąć w możliwie jak najkrótszym czasie firma "Tahitian Noni International" daje Ci możliwość tzw. "Placement" (czyli "Przemieszczanie").

"Placement" jest to przeniesienie osobiście przez Ciebie wprowadzonej osoby (czyli z Twojego Poziomu1) "wgłąb" Twojej grupy. Każdą nowo wprowadzoną przez Ciebie osobę możesz przenieść na niższy poziom w ciągu 120 dni od dnia w którym ta osoba kupiła zestaw startowy (czyli "wpisała się" do biznesu). 

Dzięki temu aż do osiągnięcia przez Ciebie poziomu "Diamond Pearl" budujesz tylko 3 grupy mając możliwość osobistego wprowadzania do biznesu więcej niż 3 osoby. Każda "przesunięta" osoba "przesuwa Tobie" tabelkę "FSB"

Na poniższym rysunku jest pokazane przemieszczenie osoby D1 pod osobę A3 (czyli do "podgrupy" osoby A1) co pomoże osobie A1 osiągnąć wcześniej tytuł "Jade" lub "Pearl" i zarazem zwiększy Twój zarobek. 

Jak na rysunku widać razem z osobą D1 (która po przemieszczeniu jest jako D1a) przemieszczeniu ulegają także osoby z podgrupy D1 a także tabelka "FSB" (w tym przypadku przesunięte "FSB" dotyczy wyłącznie osób z grupy D1a). 

Czyli przez 2 miesiące od startu każdej nowo wprowadzonej osoby w grupie rozpoczynającej się od D1a będącej teraz na poziomach 4 - 8 będziesz otrzymywał bonusy według "przesunietej" dla tej grupy tabelki "FSB". 

Bonusy "Unilevel" od zakupów "przemieszczonych" osób będą dla Ciebie liczone według ich nowych poziomów (czyli np. od zakupów osoby D1a otrzymasz 6-procentowy Bonus "Unilevel" a nie 1% kiedy ta osoba była na poziomie 1 jako D1, od osoby D2a otrzymasz 6% Bonus Unilevel nie 5% itp.).

marketing sieciowy mlm tabela przeniesienia

Aby zobaczyć oficjalne Europejskie informacje o dochodach <<< kliknij

Zamknij

| start | noni | historia noni | badania nad noni | sok tahitian noni | stosowanie soku tahitian noni | certyfikaty soku tahitian noni |
| sklep tahitian noni | mlm tahitian noni | kontakt z konsultantem tahitian noni | producent soku tahitian noni | etapy produkcji soku tahitian noni |
| prezentacje tahitian noni | filmy tahitian noni | edukacja finansowa | akademia sukcesu | korzyści z picia napojów bioaktywnych tahitian noni |

Niezależny Konsultant Tahitian Noni International - Tahitian Noni® są znakami towarowymi Tahitian Noni International, Inc - Użyto za pozwoleniem © Tahitian Noni International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone -Urozmaicona i zrównoważona dieta oraz aktywny tryb życia to esencja zdrowia i dobrego samopoczucia
Copyright © DamianJ. 2007, all rights reserved.