tahitian noni morinda

Napój Bioaktywny sok Tahitian Noni®

Zdrowie natury dla Twojej rodziny

owoc noni z którego powstaje sok noni

start | noni | historia | badania | sok | stosowanie | certyfikaty | korzyści stosowania | sklep noni | współpraca
irydoidy | producent | etapy produkcji | prezentacje | filmy | edukacja finansowa | akademia sukcesu | kontakt

Badania nad noni

badania nad noni

Badania naukowe nad noni >>> kliknij tutaj i się zapoznaj

Mieszkańcy Polinezji Francuskiej używali noni od wieków, opierając się na tradycji i rezultatach, jako dowodach jej efektywności. 

Dziś, naukowcy dookoła świata potwierdzają swoimi badaniami to co wyspiarze wiedzieli od tysięcy lat. Dzika roślina noni przechodząc przez laboratoria łączy naukę z legendą, przynosząc wiele korzyści ludziom na całym świecie.

Morinda jest jedyną firmą na świecie, która zbudowała i utrzymuje laboratorium całkowicie poświęcone badaniom nad zastosowaniem owocu noni.

Wraz z naukowcami z niezależnych instytucji i uniwersytetów, Morinda uważa, iż irydoidy są jednym z najważniejszych i unikalnych składników produkowanych przez owoc noni

Nasze badania wykazały iż obecność tych składników oraz ich ilość są ważnym wskaźnikiem jakości napojów noni.

Jest to tylko przykład kilku z aktualnie prowadzonych badań na napoju bioaktywnym soku Tahitian Noni®

Każdego dnia naukowcy odkrywają kolejne tajemnice noni rozwijając wachlarz zastosowań tego zdumiewającego produktu.

Morinda citrifolia - jako niezwykła roślina, jest obiektem intensywnych badań naukowych dopiero od początku lat 90 XX wieku. 

W rzeczywistości badania naukowe nad noni rozpoczęły się kilkadziesiąt lat temu, jednak gwałtowny rozwój produkcji syntetycznych leków, za sprawą nacisku przemysłu farmaceutycznego przerwał prowadzone prace. 

Morinda posiada największą wiedzę na temat owocu noni i jego różnorodnych zastosowań. 

Najwyższym celem firmy Morinda jest utrzymanie najlepszych możliwych standardów i ciągłe wzbogacanie sektora przemysłu spożywczego na bazie noni. 

Morinda przeprowadziła szereg szczegółowych badań nad owocem noni. Wiemy o owocu, liściach i nasionach więcej niż jakakolwiek inna firma na świecie. 

Morinda jest światowym liderem w badaniach nad noni. Posiada 52 patenty związane z noni. Morinda jest właścicielem jedynego na świecie laboratorium przeznaczonego tylko i wyłącznie do przeprowadzania badań nad noni i przeprowadziło już 27 kompletnych prób klinicznych

Wciąż odkrywane są nowe zastosowania dla tej niezwykłej rośliny. Morinda jest jedyną firmą na świecie, która utrzymuje laboratorium do badań nad Morinda citrifolia.

FAKTY Z BADAŃ:

1. Morinda dokładnie przebadała owoc noni i zna jego właścwości lepiej niż jakakolwiek inna firma na świecie.

2. Tahitian Noni™ Original był i nadal jest rozległym obiektem badań naukowych.

3. Napój Bioaktywny Tahitian Noni Original był i jest testowany klinicznie przez wiele osób, jesteśmy także jedyną firmą, która konsekwentnie używa detalicznych butelkowanych produktów w naszych badaniach. Do tej pory przeprowadzono 27 badań klinicznych na ludziach, które potwierdziły skuteczność korzyści przynoszonych przez napój Bioaktywny Tahitian Noni™ Original.

4. Tahitian Noni™ Original był badany przez naukowców na całym świecie.

5. Tahitian Noni™ Original to jedyny oryginalny sok noni na rynku europejskim. Wszystkie inne soki stanowią tylko odpowiedniki oraz bazują na Zatwierdzeniu Novel Food wydanym dla Morinda Inc. przez Komisję Europejską.

6. Morinda jest światowym liderem w dziedzinie badań nad noni z 60 patentami na całym świecie.

7. Morinda wydała miliony euro i zdecydowała się, by w ciągu 3 lat jako pierwsza wprowadzić sok z noni na rynek europejski jako Novel Food. Aplikacja została złożona w kwietniu 2000roku i po spełnieniu rygorystycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa oraz po wielu badaniach naukowych Komsija Europejska finalnie dopuściła sok z noni do sprzedaży na terenie UE 5 czerwca 2003 roku.

8. Już w 1796 roku badacze odkryli, że mieszkańcy Tahiti tak jak i innych państw leżących nad Pacyfikiem stosują noni, by zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Komitet Naukowy ds. Żywności UE ogłosił sok z noni jako bezpieczny, posiada on także zatwierdzenie GRAS (Generalnie Uznany Za Bezpieczny) w Stanach Zjednoczonych. W badaniach klinicznych ustalono także, że noni jest bezpieczne dla ludzi. W 2 oddzielnych badaniach klinicznych, osoby badane miały dostęp do bardzo dużych ilości noni. Pod koniec testów naukowcy nie stwierdzili żadnych toksyn ani negatywnych zmian w zachowaniu.

9. Po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji Novel Food, Morinda ustaliła standard do którego musi się dostosować każdy nowy producent soków z noni w Europie. Wszystkie inne produkty z soku noni muszą wykazać, że są na równoważnym poziomie w porównaniu do naszych produktów zanim zostaną one dopuszczone do sprzedaży na terenie UE. Jeżeli nie osiągną tego standardu będą uznane za nielegalne na rynku.

Morinda wierzy w jakość swoich produktów, co poskutkowało otrzymaniem dwóch nowych certyfikatów Novel Food obejmujących wykorzystanie koncentratów noni i herbaty. Wniosek o zatwierdzeniu herbaty z noni został zatwierdzony na mocy decyzji Komisji 2008/985/EC a wniosek obejmujący koncentraty noni i puree - zatwierdzone na mocy decyzji Komisji 2010/228/EC. Dowodzi to, że Morinda planuje zainwestować miliony dolarów w celu rozszerzenia asortymentu produktów na Europę wyznaczając nowe standardy w innowacyjności produktu.

| start | noni | historia noni | badania nad noni | sok tahitian noni | stosowanie soku tahitian noni | certyfikaty soku tahitian noni |
| sklep tahitian noni | mlm tahitian noni | kontakt z konsultantem tahitian noni | producent soku tahitian noni | etapy produkcji soku tahitian noni |
| prezentacje tahitian noni | filmy tahitian noni | edukacja finansowa | akademia sukcesu | korzyści z picia napojów bioaktywnych tahitian noni |

Niezależny Konsultant Tahitian Noni International - Tahitian Noni® są znakami towarowymi Tahitian Noni International, Inc - Użyto za pozwoleniem © Tahitian Noni International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone -Urozmaicona i zrównoważona dieta oraz aktywny tryb życia to esencja zdrowia i dobrego samopoczucia
Copyright © DamianJ. 2007, all rights reserved.